Stocks-UNFI-United Natural Foods Inc

UNFI United Natural Foods Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: increased de inkomsten van United Natural Foods Inc met 4.65% en bedroegen 30.27B. Het netto-inkomen decreased met 88.19% naar 30.00M. De totale activa decreased met 2.68% naar 1.74B en WPA decreased van 4.07 naar 0.40.
UNFIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.40%
Nettowinstmarge
-0.16%
Winstmarge
0.27%
Rendement op investering
-0.70%