Stocks-UNI.MC-Unicaja Banco SA

UNI.MC Unicaja Banco SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Unicaja Banco SA met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 2.69% naar 267.00M. De totale activa increased met 2.82% naar 6.65B en WPA decreased van N/A naar N/A.
UNI.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
26.81%
Winstmarge
21.74%
Rendement op investering
2.02%