Stocks-UNIT-Uniti Group Inc

UNIT Uniti Group Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Uniti Group Inc met 2.57% en bedroegen 1.13B. Het netto-inkomen decreased met 135.57% naar -43.99M. De totale activa decreased met 7.45% naar -2.27B en WPA decreased van 0.51 naar -0.04.
UNITInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
54.83%
Nettowinstmarge
-14.35%
Winstmarge
46.78%
Rendement op investering
-5.27%