Stocks-UONE-Urban One Inc

UONE Urban One Inc

3.82 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2021: increased de inkomsten van Urban One Inc met 17.30% en bedroegen 441.46M. Het netto-inkomen increased met 719.07% naar 40.67M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van -0.18 naar N/A.
UONEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
71.36%
Nettowinstmarge
9.51%
Winstmarge
28.85%
Rendement op investering
3.97%