Stocks-UPST-Upstart Holdings Inc

UPST Upstart Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Upstart Holdings Inc met 0.72% en bedroegen 842.44M. Het netto-inkomen decreased met 180.23% naar -108.67M. De totale activa decreased met 16.68% naar 672.44M en WPA decreased van 1.43 naar -1.31.
UPSTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
96.22%
Nettowinstmarge
1.34%
Winstmarge
-52.11%
Rendement op investering
0.91%