Stocks-USB-US Bancorp

USB US Bancorp

40.10 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van US Bancorp met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 6.51% naar 5.46B. De totale activa increased met 8.86% naar 55.77B en WPA decreased van 3.69 naar 3.27.
USBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
23.78%
Winstmarge
19.48%
Rendement op investering
6.91%