Stocks-USFD-US Foods Holding Corp.

USFD US Foods Holding Corp.

44.00 -0.50 (-1.12%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van US Foods Holding Corp. met 15.50% en bedroegen 34.06B. Het netto-inkomen increased met 61.59% naar 265.00M. De totale activa increased met 5.29% naar 4.50B en WPA increased van 0.54 naar 1.01.
USFDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.09%
Nettowinstmarge
0.70%
Winstmarge
2.89%
Rendement op investering
2.60%