Stocks-UTHR-United Therapeutics Corp

UTHR United Therapeutics Corp

214.95 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van United Therapeutics Corp met 14.88% en bedroegen 1.94B. Het netto-inkomen increased met 52.86% naar 727.30M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar 15.00.
UTHRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
88.87%
Nettowinstmarge
23.32%
Winstmarge
49.92%
Rendement op investering
8.04%