Stocks-UU.L-United Utilities

UU.L United Utilities

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: decreased de inkomsten van United Utilities met 2.06% en bedroegen 1.82B. Het netto-inkomen increased met 460.74% naar 204.90M. De totale activa decreased met 15.17% naar 2.51B en WPA increased van -0.08 naar 0.30.
UU.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
40.19%
Nettowinstmarge
11.80%
Winstmarge
22.54%
Rendement op investering
2.03%