Stocks-VAC-Marriott Vacations Worldwide Corp

VAC Marriott Vacations Worldwide Corp

83.36 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Marriott Vacations Worldwide Corp met 19.69% en bedroegen 4.66B. Het netto-inkomen increased met 637.74% naar 391.00M. De totale activa decreased met 16.34% naar 2.50B en WPA increased van 1.13 naar 8.77.
VACInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.50%
Nettowinstmarge
0.84%
Winstmarge
13.68%
Rendement op investering
1.02%