Stocks-VERV-Verve Therapeutics Inc

VERV Verve Therapeutics Inc

12.91 -0.09 (-0.69%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Verve Therapeutics Inc met ∞% en bedroegen 1.94M. Het netto-inkomen decreased met 30.81% naar -157.39M. De totale activa increased met 54.01% naar 550.93M en WPA increased van -4.48 naar -2.91.
VERVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-90.05%
Nettowinstmarge
-2,027.14%
Winstmarge
-3,832.51%
Rendement op investering
-64.54%