Stocks-VIS.MC-Viscofan SA

VIS.MC Viscofan SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Viscofan SA met 23.91% en bedroegen 1.20B. Het netto-inkomen increased met 4.84% naar 139.43M. De totale activa increased met 10.19% naar 907.67M en WPA decreased van 2.86 naar 1.95.
VIS.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.27%
Nettowinstmarge
12.80%
Winstmarge
15.33%
Rendement op investering
14.44%