Stocks-VMC-Vulcan Materials Co

VMC Vulcan Materials Co

231.58 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Vulcan Materials Co met 31.75% en bedroegen 7.32B. Het netto-inkomen decreased met 11.67% naar 595.10M. De totale activa increased met 5.85% naar 6.95B en WPA decreased van 5.05 naar 4.31.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering