Stocks-VOW3.DE-Volkswagen AG

VOW3.DE Volkswagen AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Volkswagen AG met 11.51% en bedroegen 279.00B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 29.61 naar N/A.
VOW3.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.71%
Nettowinstmarge
5.07%
Winstmarge
7.85%
Rendement op investering
4.92%