Stocks-VTY.L-Vistry Group PLC

VTY.L Vistry Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Vistry Group PLC met 15.70% en bedroegen 2.73B. Het netto-inkomen decreased met 19.59% naar 204.35M. De totale activa increased met 35.94% naar 3.25B en WPA decreased van 1.14 naar 0.86.
VTY.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
17.02%
Nettowinstmarge
8.63%
Winstmarge
8.09%
Rendement op investering
7.26%