Stocks-WAT-Waters Corporation

WAT Waters Corporation

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Waters Corporation met 0.52% en bedroegen 2.96B. Het netto-inkomen decreased met 9.26% naar 642.23M. De totale activa increased met 128.02% naar 1.15B en WPA decreased van 11.73 naar 10.84.
WATInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
58.48%
Nettowinstmarge
23.41%
Winstmarge
27.72%
Rendement op investering
32.77%