Stocks-WB-Weibo Corp-ADR

WB Weibo Corp-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Weibo Corp-ADR met 18.64% en bedroegen 1.84B. Het netto-inkomen decreased met 76.25% naar 97.81M. De totale activa decreased met NaN naar 3.39B en WPA decreased van N/A naar 0.36.
WBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
78.20%
Nettowinstmarge
17.54%
Winstmarge
29.49%
Rendement op investering
7.04%