Stocks-WBA-Walgreens Boots Alliance Inc

WBA Walgreens Boots Alliance Inc

23.11 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2023: increased de inkomsten van Walgreens Boots Alliance Inc met 4.81% en bedroegen 139.08B. Het netto-inkomen decreased met 186.79% naar -3.53B. De totale activa decreased met 6.31% naar 28.49B en WPA decreased van 5.01 naar -3.57.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering