Stocks-WEC-WEC Energy Group

WEC WEC Energy Group

84.91 1.18 (1.41%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van WEC Energy Group met 15.41% en bedroegen 9.60B. Het netto-inkomen increased met 8.56% naar 1.41B. De totale activa increased met 4.53% naar 11.62B en WPA increased van 4.11 naar 4.45.
WECInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.30%
Nettowinstmarge
15.16%
Winstmarge
20.38%
Rendement op investering
5.35%