Stocks-WGO-Winnebago Industries Inc.

WGO Winnebago Industries Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2023: decreased de inkomsten van Winnebago Industries Inc. met 29.59% en bedroegen 3.49B. Het netto-inkomen decreased met 44.73% naar 215.90M. De totale activa increased met 8.32% naar 1.37B en WPA decreased van 11.84 naar 6.23.
WGOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.81%
Nettowinstmarge
6.01%
Winstmarge
7.94%
Rendement op investering
13.29%