Stocks-WH-Wyndham Hotels & Resorts Inc

WH Wyndham Hotels & Resorts Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Wyndham Hotels & Resorts Inc met 4.28% en bedroegen 1.50B. Het netto-inkomen increased met 45.49% naar 355.00M. De totale activa decreased met 11.66% naar 962.00M en WPA increased van 2.60 naar 3.91.
WHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
43.58%
Nettowinstmarge
9.13%
Winstmarge
37.12%
Rendement op investering
5.11%