Stocks-WHR-Whirlpool Corp

WHR Whirlpool Corp

136.56 1.47 (1.09%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Whirlpool Corp met 10.28% en bedroegen 19.72B. Het netto-inkomen decreased met 183.67% naar -1.51B. De totale activa decreased met 50.01% naar 2.51B en WPA decreased van 28.36 naar -27.17.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering