Stocks-WKL.NV-Wolters Kluwer NV

WKL.NV Wolters Kluwer NV

139.35 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Wolters Kluwer NV met 14.29% en bedroegen 5.45B. Het netto-inkomen increased met 41.07% naar 1.03B. De totale activa decreased met 4.43% naar 2.31B en WPA increased van 2.78 naar 4.01.
WKL.NVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
69.72%
Nettowinstmarge
16.07%
Winstmarge
22.48%
Rendement op investering
15.91%