Stocks-WMB-Williams Companies Inc

WMB Williams Companies Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Williams Companies Inc met 3.18% en bedroegen 10.97B. Het netto-inkomen increased met 35.53% naar 2.12B. De totale activa decreased met 0.40% naar 14.05B en WPA increased van 1.24 naar 1.67.
WMBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
37.89%
Nettowinstmarge
11.42%
Winstmarge
31.77%
Rendement op investering
3.47%