Stocks-WPC-WP Carey Inc

WPC WP Carey Inc

60.68 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van WP Carey Inc met 11.08% en bedroegen 1.48B. Het netto-inkomen increased met 45.93% naar 598.48M. De totale activa increased met 18.79% naar 9.01B en WPA increased van 2.24 naar 2.99.
WPCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
53.71%
Nettowinstmarge
33.43%
Winstmarge
49.28%
Rendement op investering
2.99%