Stocks-WRT1V.HE-Wärtsilä Oyj Abp

WRT1V.HE Wärtsilä Oyj Abp

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Wärtsilä Oyj Abp met 2.96% en bedroegen 6.02B. Het netto-inkomen increased met 555.93% naar 269.00M. De totale activa increased met 3.96% naar 2.23B en WPA increased van -0.11 naar 0.44.
WRT1V.HEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.99%
Nettowinstmarge
2.87%
Winstmarge
8.68%
Rendement op investering
4.60%