Stocks-WST-West Pharmaceutical Services Inc

WST West Pharmaceutical Services Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van West Pharmaceutical Services Inc met 1.95% en bedroegen 2.89B. Het netto-inkomen decreased met 11.47% naar 585.90M. De totale activa increased met 21.61% naar 1.39B en WPA decreased van 8.67 naar 7.73.
WSTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
38.13%
Nettowinstmarge
18.23%
Winstmarge
24.19%
Rendement op investering
18.44%