Stocks-WTB.L-Whitbread

WTB.L Whitbread

3643.53 1.00 (0.03%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: increased de inkomsten van Whitbread met 54.12% en bedroegen 2.63B. Het netto-inkomen increased met 556.00% naar 278.80M. De totale activa increased met <0.01% naar 4.12B en WPA increased van 0.21 naar 1.37.
WTB.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
20.37%
Nettowinstmarge
-24.32%
Winstmarge
20.35%
Rendement op investering
-0.54%