Stocks-WY-Weyerhaeuser Co

WY Weyerhaeuser Co

32.81 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Weyerhaeuser Co met 24.65% en bedroegen 7.67B. Het netto-inkomen decreased met 55.37% naar 839.00M. De totale activa decreased met 4.77% naar 10.24B en WPA decreased van 2.53 naar 1.15.
WYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.95%
Nettowinstmarge
12.87%
Winstmarge
16.30%
Rendement op investering
8.51%