Stocks-XRAY-Dentsply Sirona Inc.

XRAY Dentsply Sirona Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Dentsply Sirona Inc. met 7.74% en bedroegen 3.92B. Het netto-inkomen decreased met 325.65% naar -950.00M. De totale activa decreased met 24.41% naar 3.81B en WPA decreased van 1.91 naar -4.41.
XRAYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
53.20%
Nettowinstmarge
-2.62%
Winstmarge
7.77%
Rendement op investering
-1.95%