Stocks-XYL-Xylem Inc

XYL Xylem Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Xylem Inc met 33.36% en bedroegen 7.36B. Het netto-inkomen increased met 71.55% naar 609.00M. De totale activa increased met 190.49% naar 10.18B en WPA increased van 1.96 naar 2.79.
XYLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
37.68%
Nettowinstmarge
7.15%
Winstmarge
8.95%
Rendement op investering
6.13%