Stocks-YELP-Yelp Inc.

YELP Yelp Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Yelp Inc. met 15.67% en bedroegen 1.19B. Het netto-inkomen decreased met 8.38% naar 36.35M. De totale activa decreased met 5.46% naar 710.32M en WPA decreased van 0.50 naar 0.50.
YELPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
87.65%
Nettowinstmarge
2.17%
Winstmarge
7.82%
Rendement op investering
2.88%