Stocks-YUM-Yum Brands Inc

YUM Yum Brands Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Yum Brands Inc met 3.92% en bedroegen 6.84B. Het netto-inkomen decreased met 15.87% naar 1.33B. De totale activa decreased met 6.01% naar -8.88B en WPA decreased van 5.21 naar 4.57.
YUMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
49.13%
Nettowinstmarge
20.60%
Winstmarge
31.90%
Rendement op investering
39.75%