Stocks-ZG-Zillow Group Inc

ZG Zillow Group Inc

55.34 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Zillow Group Inc met 75.97% en bedroegen 1.96B. Het netto-inkomen increased met 83.33% naar -88.00M. De totale activa decreased met 16.09% naar 4.48B en WPA increased van -2.11 naar -0.42.
ZGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
79.28%
Nettowinstmarge
-3.92%
Winstmarge
-11.91%
Rendement op investering
-2.06%