Stocks-ZTO-ZTO Express Cayman Inc-ADR

ZTO ZTO Express Cayman Inc-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van ZTO Express Cayman Inc-ADR met 11.44% en bedroegen 5.25B. Het netto-inkomen increased met 35.66% naar 988.90M. De totale activa increased met 2.07% naar 7.84B en WPA increased van 0.90 naar 1.24.
ZTOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.39%
Nettowinstmarge
19.41%
Winstmarge
24.33%
Rendement op investering
11.00%