CommoditiesAluminum Future ContractALUMINUM

ALUMINUM

Aluminum Future Contract

2494.50 64.25 (2.64%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2494.50
B
2500.50

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2494.50
Trong Ngày2452.00 - 2495.00
Trong 52 Tuần1439.75 - 2495.00
Lợi nhuận trong 1 năm71.30%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC