CommoditiesAluminum Future ContractALUMINUM

ALUMINUM

Aluminum Future Contract

2443.50 21.50 (0.89%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2443.50
B
2477.50

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2443.50
Trong Ngày 2363.00 - 2449.50
Trong 52 Tuần 2363.00 - 4034.13
Lợi nhuận trong 1 năm-3.82%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202229/03/202214/06/20222500.002750.003000.003250.003500.003750.004000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC