Một số tổ chức thuộc eToro cung cấp bảo hiểm miễn phí cho các khách hàng đủ điều kiện. Bảo hiểm này là sản phẩm của Lloyd’s of London, một trong những nhà cung cấp bảo hiểm chuyên biệt hàng đầu trên thế giới, bồi thường tối đa lên tới 1 triệu Euro hoặc Đô la Úc (tùy vào khu vực).

Bảo hiểm miễn phí chỉ dành cho khách hàng của eToro (Europe) Ltd. hoặc eToro AUS Capital Limited và có hạng Platinum, Platinum +, Diamond trong Club.

Vui lòng lưu ý:

  • Bảo hiểm này chi trả cho các khách hàng đủ điều kiện khi phải chịu những thiệt hại trong trường hợp hi hữu eToro mất khả năng thanh toán hoặc có hành vi sai trái (được định nghĩa trong chính sách áp dụng).
  • Bảo hiểm này chi trả: (i) lên tới 1 triệu Euro hoặc Đô la Úc (tùy vào tổ chức quản lý); (ii) tối đa bằng tổng hạn mức trách nhiệm mua bởi eToro; và (iii) phụ thuộc vào khoản vượt mức (được định nghĩa trong chính sách áp dụng).
  • Phải vượt quá số tiền ban đầu 20.000 Euro hoặc Đô la Úc.
  • Bảo hiểm này áp dụng cho các khoản tiền mặt, tất cả các vị thế CFD và chứng khoán. Lưu ý rằng các vị thế tiền điện tử THẬT không được bảo hiểm chi trả, như đã quy định trong chính sách áp dụng.

Ba lớp bảo vệ

Trong trường hợp hi hữu eToro bị mất khả năng thanh toán, các khách hàng đủ điều kiện* của eToro (Europe) Ltd. và eToro AUS Capital Limited có ba lớp bảo vệ.

  • Trong trường hợp mất khả năng thanh toán, quản tài viên được chỉ định sẽ quản lý các tài sản của eToro và phân bổ tiền cho các khách hàng, nếu có.
  • Bảo vệ theo quy định: Đối với các khách hàng của eToro (Europe) Ltd. (chịu sự chi phối của CySEC), một số cơ chế theo quy định được áp dụng (ICF) sẽ đền bù cho khách hàng lên tới 20.000 Đô la Mỹ trong trường hợp eToro mất khả năng thanh toán hoặc làm thâm hụt tiền của khách hàng.
  • Bảo hiểm cá nhân: Được cung cấp bởi Lloyd’s of London, chính sách bảo hiểm đầu tư này chi trả cho những thiệt hại do mất khả năng thanh toán, phụ thuộc vào khoản vượt mức, và lên tới 1 triệu Euro/Đô la Úc cho mỗi khách hàng* như trên.

* Bảo hiểm miễn phí chỉ dành cho khách hàng của eToro (Europe) Ltd. hoặc eToro AUS Capital Limited và có hạng Platinum, Platinum +, Diamond trong Club.

Bảo hiểm eToro — Câu hỏi thường gặp

 

eToro cung cấp các dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như:

Tiền của Bạn được Giữ trong một Tài khoản Riêng biệt

Ưu tiên hàng đầu của eToro là giữ an toàn và bảo mật cho khách hàng và tiền của họ. Vì lý do này, mỗi đồng xu mà một khách hàng nộp vào sẽ được giữ trong một tài khoản riêng biệt, tách biệt. Điều này có nghĩa là ngay cả trong trường hợp cực kỳ hãn hữu là eToro mất khả năng thanh toán, thì tiền vốn của bạn vẫn sẽ được an toàn.

Tài khoản Thử nghiệm 100K USD MIỄN PHÍ

Khám phá sự đơn giản và dễ sử dụng của nền tảng eToro với tài khoản thử nghiệm 100.000 USD MIỄN PHÍ. Mở và đóng giao dịch, xây dựng danh mục ảo của bạn với cổ phiếu 0% hoa hồng, tiền điện tử và các loại tài sản khác, đồng thời trau dồi kỹ năng giao dịch và đầu tư của bạn.

Bắt đầu

Có áp dụng các Điều khoản và Điều kiện. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện bảo hiểm của eToro.