Danh mục Thông minh của Đối tác là gì?

Khách hàng của chúng tôi biết rằng Smart Portfolio của eToro là những danh mục đầu tư dài hạn, sáng tạo, mang đến một cách tiếp cận thuận tiện tới nhiều thị trường. Các Danh mục của Đối tác được tạo ra khi hợp tác với một số công ty khởi nghiệp về đầu tư, các nhà quản lý tài chính và các công ty nghiên cứu dữ liệu tiên tiến nhất trên thế giới, và sau đó được cung cấp cho hàng triệu người dùng eToro toàn cầu.

Cách thông minh để tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn

Tầm với xa hơn

30 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia: tiếp cận tới một trong những cộng đồng đầu tư lớn nhất trên thế giới

Độ phủ sóng rộng hơn

Xây dựng nhận thức về thương hiệu với những khán giả mới

Doanh thu được đa dạng hóa

Mở rộng nguồn doanh thu mà không ảnh hưởng đến việc kinh doanh cốt lõi

Độ tín nhiệm

Tận dụng thương hiệu eToro uy tín và đã được củng cố cho doanh nghiệp của bạn

Tạo ra danh mục độc nhất của bạn trên eToro

Được thiết kế để đạt được kết quả dài hạn tối ưu và bao gồm nhiều chủ đề thị trường khác nhau, Danh mục đối tác của bạn sẽ được hiển thị trên nền tảng của chúng tôi, cùng với các danh mục hàng đầu khác

Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không chỉ báo kết quả trong tương lai.

Bắt đầu Thông minh

Làm thế nào để bắt đầu tạo ra Danh mục Thông minh của riêng bạn trên eToro? Đơn giản hãy điền vào form và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn!