Giải thích về Hệ thống Sao chép của eToro

Các tính năng xã hội của eToro tạo nên sự độc đáo của nền tảng trong lĩnh vực giao dịch trực tuyến. Cả hệ thống CopyTrader™ và chiến lược đầu tư Smart Portfolio đều phụ thuộc vào cơ sở người dùng của eToro, với hơn 20 triệu người dùng từ 140 quốc gia, và được thiết kế để giúp các nhà giao dịch khám phá những cách mới để sinh lợi nhuận.

CopyTrader hoạt động như thế nào?

Hệ thống CopyTrader là một trong những lý do chính khiến nền tảng của chúng tôi được coi là một hệ thống tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ tài chính. Ý tưởng chung về công cụ CopyTrader khá đơn giản: Hãy chọn những nhà giao dịch mà bạn muốn sao chép, quyết định số tiền bạn muốn đầu tư, và sao chép mọi thứ họ làm một cách tự động trong thời gian thực chỉ với một nhấp chuột.

Ngoài khái niệm cơ bản về sao chép giao dịch, còn có một số yếu tố bổ sung cho hệ thống.

Trước khi bắt đầu, chúng tôi xin giải thích:

 • ”Nhà Giao dịch được Sao chép” là nhà giao dịch mà bạn đầu tư vào (sao chép)
 • “Người Sao chép” là người dùng thực hiện hành động sao chép (nghĩa là bạn)

Có một số điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý trước khi sao chép:

 • Số tiền tối thiểu để đầu tư vào một nhà giao dịch là $200.
 • Số nhà giao dịch tối đa mà bạn có thể sao chép cùng lúc là 100 người.
 • Số tiền tối đa mà bạn có thể đầu tư vào một nhà giao dịch là $2.000.000.
 • Số tiền tối thiểu cho một giao dịch sao chép là $1; các giao dịch thấp hơn số tiền này sẽ không được mở.
 • Nếu bạn đóng thủ công một giao dịch sao chép, tiền từ vị thế này sẽ được ghi có vào số dư sao chép của bạn (số tiền được phân bổ để sao chép người đó và không được đầu tư vào các vị thế mở).

CopyTrader – Sao chép tất cả các giao dịch

Hệ thống CopyTrader cho phép những người sao chép lựa chọn sao chép tất cả các giao dịch đang mở của một nhà giao dịch được sao chép. Những người sao chép chọn phương thức này sẽ được mở các giao dịch đang mở của nhà giao dịch mà họ đang sao chép, với các điều khoản sau:

 1. Các vị thế đang mở sẽ được mở trong tài khoản của người sao chép với giá thị trường có sẵn tại thời điểm sao chép (không phải giá lúc mở giao dịch gốc).
 2. Các giao dịch này sẽ có cùng mức cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP) như giao dịch gốc.
 3. Chúng sẽ sao chép hành động tương lai của Nhà Giao dịch được Sao chép bao gồm các thay đổi trong cắt lỗ, chốt lời và đóng tài khoản từ thời điểm bạn bắt đầu sao chép chúng. Nếu nhà giao dịch được sao chép gia hạn cắt lỗ bằng cách bổ sung tiền vào một vị thế, mức cắt lỗ của bạn cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên, số tiền cho vị thế của bạn vẫn sẽ không đổi so với số tiền ban đầu. Do đó, đôi khi bạn có thể thấy chênh lệch về phần trăm lãi giữa tài khoản sao chép của bạn và tài khoản của nhà giao dịch được sao chép.
 4. Bạn sẽ có thể đóng một giao dịch sao chép cụ thể mà không đóng tài khoản sao chép.
 5. Nếu Nhà Giao dịch được Sao chép mở một vị thế trong các thị trường đang đóng cửa tại thời điểm chúng được sao chép (ví dụ trong giờ nghỉ của thị trường), hệ thống sẽ mở một Lệnh Thị trường cho người sao chép. Khi thị trường mở cửa, lệnh này sẽ được thực thi thành một vị thế với giá thị trường đầu tiên.
 6. Để xem tất cả các giao dịch được sao chép từ một nhà giao dịch duy nhất, hãy vào danh mục của bạn và nhấn vào tên của Nhà Giao dịch được Sao chép.

Xin lưu ý: Tất cả các giao dịch sẽ được mở trong tài khoản của bạn cùng lúc. Bạn sẽ thấy chúng bị lỗ một chút do mức chênh lệch giữa giá Mua và Bán, điều này thể hiện số tiền bạn sẽ nhận được nếu bạn đóng giao dịch trong thời gian thực. Các giao dịch mới sẽ được mở ở cùng mức giá mà nhà giao dịch được sao chép mở chúng, và sử dụng giá trị tài sản Thực tính (số dư + vốn đầu tư) làm cơ sở để tính tỷ lệ các giao dịch được sao chép. Ví dụ, một giao dịch được mở với 10% giá trị tài sản thực tính của Nhà Giao dịch được Sao chép sẽ mở một giao dịch tương ứng trong tài khoản sao chép của bạn với 10% giá trị tài sản thực tính trong mối quan hệ sao chép.

Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi khi nhà giao dịch được sao chép thay đổi số dư có sẵn của họ – điều này có thể xảy ra khi Nhà Giao dịch được Sao chép thực hiện nộp tiền hoặc rút tiền. Khi xảy ra các sự kiện này, sẽ có một thay đổi về lượng tiền trong tài khoản của Nhà Giao dịch được Sao chép, và bạn có thể nhận thấy các giao dịch sẽ có tỷ lệ khác hơn so với trước. Khi Nhà Giao dịch được Sao chép đóng tất cả các giao dịch mở, tỷ lệ kích cỡ giao dịch giữa tài khoản của họ và tài khoản của người sao chép sẽ được đặt lại (bằng nhau).

**Các điều khoản và điều kiện này có thể được thay đổi tùy theo quyết định của eToro bất cứ lúc nào.

CopyTrader – Chỉ sao chép các giao dịch mới

Những người sao chép lựa chọn phương thức này sẽ chỉ sao chép các giao dịch mới mà Nhà Giao dịch được Sao chép mở ra sau khi hành động sao chép bắt đầu. Các điều khoản sau sẽ áp dụng:

 1. Chỉ các giao dịch được mở sau khi hành động sao chép được bắt đầu mới được mở ra trong tài khoản của người sao chép.
 2. Các giao dịch mới sẽ được mở ở cùng mức giá như các giao dịch của nhà giao dịch được sao chép.
 3. Tỷ lệ của các giao dịch mới sẽ được tính dựa trên giá trị tài sản Thực tính của Nhà Giao dịch được Sao chép (số dư tài khoản + vốn đầu tư).
 4. Các giao dịch này sẽ có cùng mức cắt lỗ và chốt lời như giao dịch gốc.
 5. Tất cả các hành động của Nhà Giao dịch được Sao chép sẽ tự động được sao chép trong tài khoản của người sao chép, bao gồm các thay đổi về mức cắt lỗ, chốt lời và đóng giao dịch. Nếu Nhà Giao dịch được Sao chép gia hạn cắt lỗ bằng cách bổ sung tiền vào một vị thế, mức cắt lỗ của bạn cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên, số tiền cho vị thế của bạn vẫn sẽ không đổi so với số tiền ban đầu. Do đó, đôi khi bạn có thể thấy chênh lệch về phần trăm lãi giữa tài khoản sao chép của bạn và tài khoản của Nhà Giao dịch được Sao chép.
 6. Bạn có thể đóng một giao dịch sao chép cụ thể mà không đóng tài khoản sao chép.
 7. Để xem tất cả các giao dịch được sao chép từ một nhà giao dịch duy nhất, hãy vào danh mục của bạn và nhấn vào tên của Nhà Giao dịch được Sao chép.

Xin lưu ý: Tỷ lệ này có thể thay đổi khi Nhà Giao dịch được Sao chép thay đổi số dư có sẵn của họ. Điều này có thể xảy ra khi nhà giao dịch được sao chép nộp tiền, rút tiền hoặc đóng một giao dịch cũ đã được mở trước khi bạn bắt đầu sao chép họ (nếu bạn chọn không sao chép những giao dịch đã được mở trước đó). Khi các sự kiện này xảy ra, bạn có thể nhận được các giao dịch có một tỷ lệ khác với trước.

**Các điều khoản và điều kiện này có thể được thay đổi tùy theo quyết định của eToro bất cứ lúc nào.

Cắt lỗ Sao chép (CSL)

CSL là một tính năng cho bạn khả năng quản lý hiệu quả danh mục Sao chép của mình bằng cách cung cấp khả năng quản lý rủi ro cho từng mối quan hệ sao chép dựa trên các giá trị Lời/Lỗ trong thời gian thực. Về cơ bản, đây là một hệ thống kiểm soát rủi ro tự động cho phép bạn thiết lập kiểm soát cho toàn bộ mối quan hệ sao chép theo giá tiền.

Ở chế độ mặc định, hệ thống sẽ tự động đặt CSL ở mức 40% tổng giá trị sao chép cho mỗi mối quan hệ sao chép của bạn. Do đó, bạn có thể tin tưởng rằng khi giá trị sao chép giảm 40%, CSL sẽ kích hoạt và chấm dứt mối quan hệ sao chép đó, trả số tiền còn lại về số dư của bạn. Bạn có thể thiết lập thủ công CSL của mình trong khoảng 5% đến 95%. Mức 5% là một ‘lưới an toàn’ đích thực chỉ được kích hoạt khi gần như toàn bộ số tiền trong mối quan hệ sao chép đã hết.
Ví dụ: Nhà Giao dịch A được Nhà Giao dịch B sao chép với số tiền $1.000. CSL được thiết lập là 60% giá trị tài sản sẽ được ghi có về tài khoản, trong trường hợp này là $600. Sau khi giá trị tài sản hiện tại, bao gồm mức lời/lỗ trên tất cả các giao dịch bị giảm về $600, toàn bộ tài khoản sao chép sẽ bị đóng, và số vốn còn lại (60% số tiền sao chép ban đầu) sẽ được ghi có về số dư của Nhà Giao dịch B.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi CSL được kích hoạt?

Nếu mối quan hệ sao chép của bạn có khoản lỗ tạm tính là 40% tổng vốn đã phân bổ, CSL sẽ được kích hoạt, và tất cả các vị thế trong mối quan hệ đó sẽ đóng lại. Thẻ lịch sử trên nền tảng chứa một cột “Đóng bởi”. Các giao dịch bị đóng sẽ được dán nhãn trong cột này là “CSL”.

Giá trị CSL có thể được điều chỉnh trong khoảng tối thiểu là 5% và tối đa là 95% để làm lưới an toàn. Xin lưu ý hệ thống sẽ không cho phép bạn giảm CSL đến một giá trị nhỏ đến mức nó có thể kích hoạt việc đóng mối quan hệ CopyTrader ngay lập tức.

Ví dụ: Giả sử bạn đang sao chép một nhà giao dịch với $1.000 và bạn đang lỗ $300, trong khi giá trị CSL của bạn là 60% (mặc định), và bạn muốn điều chỉnh giá trị CSL. Bạn sẽ không thể thiết lập nó ở giá trị 70% ($300 trong trường hợp này) hoặc cao hơn bởi điều này sẽ ngay lập tức kích hoạt hành động đóng mối quan hệ CopyTrader và tất cả các giao dịch trong đó. Trong trường hợp này, CSL tối đa mà bạn có thể đặt là 65%.

Hãy nhớ rằng giá trị CSL sẽ thay đổi nếu bạn thay đổi số tiền sao chép của mình. Việc thêm hoặc rút vốn từ nhà giao dịch được sao chép sẽ kích hoạt tác vụ tính lại giá trị CSL dưới dạng phần trăm của số tiền sao chép mới.

Ví dụ; giả sử bạn đang sao chép một nhà giao dịch với $1.000. Khoản đầu tư của bạn vào nhà giao dịch này đã mất $900 giá trị, nhưng bạn vẫn tin vào mối quan hệ sao chép này. Khi bạn phân bổ thêm $1.000 vào nhà giao dịch đó – giá trị CSL sẽ được cập nhật và tính lại trên tổng $2.000 mới được phân bổ để sao chép nhà giao dịch này. Hãy nhớ bạn có thể cập nhật CSL bất cứ lúc nào.

Cắt lỗ Giao dịch được Sao chép

CSL được áp dụng để hạn chế mức rủi ro tổng quát của bạn với một nhà giao dịch bất kỳ. Bởi các giao dịch được sao chép của bạn được CSL bảo vệ, chúng tôi có thể linh động hơn khi xử lý việc Cắt lỗ (SL) của các giao dịch đó.

Với các giao dịch thông thường, mỗi khi bạn tăng mức SL, tiền vốn sẽ được thêm vào giao dịch từ số dư tài khoản nhằm thể hiện khoản tiền vốn bổ sung cần thiết để duy trì nó.

Với các giao dịch sao chép, mỗi khi Nhà Giao dịch được Sao chép gia hạn mức SL của họ, sẽ không có khoản tiền bổ sung nào bị khấu trừ từ số tiền sao chép tổng quát. Do đó, mọi giao dịch đều có thể bị lỗ đến 200%, thậm chí là 300%, giúp giao dịch đó có thể linh hoạt hơn trong việc phục hồi khoản lỗ mà không bị lệnh SL đóng, đồng thời còn để lại tài khoản sao chép một số dư cần thiết để bù cho các giao dịch bổ sung. Tuy nhiên, nếu Nhà Giao dịch được Sao chép đạt CSL đã thiết lập của bạn liên quan đến một khoản lỗ tổng quát tạm tính, toàn bộ mối quan hệ sao chép đó sẽ bị đóng.

Sự khác biệt này tạo ra một vài chênh lệch giữa các giao dịch được sao chép và giao dịch gốc:

Chúng tôi không thêm vốn vào các giao dịch được sao chép. Do đó phần trăm số dư sao chép có sẵn có thể lớn hơn số dư của nhà giao dịch được sao chép.

Mức lời/lỗ của giao dịch sao chép được tính dựa trên số tiền đầu tư ban đầu vào giao dịch đó.

Tạm dừng Sao chép

Với phiên bản mới của CopyTrader, chúng tôi hân hạnh giới thiệu “Tạm dừng Sao chép”, một tính năng cho phép bạn ngừng sao chép một nhà giao dịch mà không phải đóng tất cả các vị thế đang mở.

“Tạm dừng sao chép” có thể được kích hoạt từ trang hồ sơ eToro bằng cách nhấn vào nút cài đặt và “Tạm dừng Sao chép.”

Khi “Tạm dừng sao chép” được kích hoạt, sẽ không có giao dịch mới nào được mở trong mối quan hệ sao chép đó. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch đang mở vẫn sẽ sao chép các hành động cắt lỗ/chốt lời và đóng giao dịch từ Nhà Giao dịch được Sao chép.

Dừng sao chép

Khi bạn muốn hoàn toàn ngừng sao chép một nhà đầu tư, hãy chọn “Dừng sao chép” từ trình đơn cài đặt sao chép. Bạn sẽ thấy hai lựa chọn: “Bán tất cả” và “Giữ tất cả”. Lựa chọn “Bán tất cả” sẽ đóng tất cả vị thế sao chép và lựa chọn “Giữ tất cả” sẽ chuyển tất cả các vị thế sao chép sang danh mục đầu tư riêng của bạn (được quản lý độc lập với danh mục sao chép).

Các Smart Portfolio hoạt động ra sao?

Smart Portfolio của eToro là các công cụ đầu tư theo chủ đề được lập trình cho lợi nhuận hai chữ số dài hạn. Mỗi Smart Portfolio đều tổng hợp các tài sản khác nhau hoặc một nhóm các nhà giao dịch và được tối ưu liên tục bởi các thuật toán máy học.

Các cân nhắc chung về Smart Portfolio:

 • Số tiền Đầu tư tối thiểu là $500.
 • Mức Cắt Lỗ mặc định cho một Smart Portfolio được thiết lập là 10%.
 • Trọng số phân bổ cho mỗi Smart Portfolio có thể thay đổi theo thời gian.

Smart Portfolio Thị trường

Smart Portfolio Thị trường tổng hợp các tài sản khác nhau trong một danh mục duy nhất, tuân thủ một chiến lược thị trường đã được định sẵn hay tập trung vào một phân khúc thị trường cụ thể. Các chuyên gia tài chính của eToro xác định thành phần của mỗi Smart Portfolio, kết hợp với một thuật toán máy học được lập trình nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận.

Ví dụ, Smart Portfolio BigTech tập trung các công ty lớn từ khối công nghệ, cung cấp một tài sản cho những nhà giao dịch muốn đầu tư vào toàn bộ ngành này.

Smart Portfolio Top Trader

Được xây dựng trên công cụ CopyTrader, các Smart Portfolio Top Trader nhóm những nhà giao dịch thành công vào các danh mục khác nhau. Tương tự Smart Portfolio Thị trường, các nhà giao dịch này được lựa chọn bởi ủy ban đầu tư của eToro và một thuật toán tinh tế tìm kiếm các thuộc tính giao dịch cụ thể tối ưu cho lợi nhuận.

Ví dụ, Smart Portfolio GainersQtr nhóm các nhà đầu tư đã thể hiện lợi nhuận ổn định, và có nhiều khả năng thu lời trong quý tiếp theo dựa trên các tham số được xác định sẵn và được tính toán bởi thuật toán của Smart Portfolio. Thành phần của Smart Portfolio được cập nhật định kỳ nhằm duy trì mức rủi ro thấp và tăng khả năng sinh lời.

Để biết thêm thông tin về Smart Portfolio, hãy tham khảo trang Smart Portfolio.

Chúng tôi hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống Sao chép của mình. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tường @CustomerService trên eToro, hoặc tìm hiểu thêm trên trang trợ giúp của chúng tôi.