Quy định và Cấp phép

Quy định và giấy phép

eToro là nền tảng đầu tư xã hội trao quyền cho người dùng phát triển kiến thức và tài sản của họ với tư cách là một phần của cộng đồng các nhà đầu tư toàn cầu. Là nhà môi giới đa tài sản với hàng triệu người dùng trên khắp thế giới, eToro được quản lý ở nhiều khu vực pháp lý.

Vương Quốc Anh

eToro (UK) Ltd, do Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính (“FCA”) cấp phép và quản lý. Số Tham Chiếu Công Ty: 583263. Đã đăng ký tại Anh theo Mã số công ty 07973792. Văn phòng Đăng ký:  24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB

eToro (UK) Ltd được đăng ký với Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính để cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo Quy định về Rửa Tiền, Tài Trợ Khủng Bố và Chuyển Tiền (Thông Tin về Người Thanh Toán) năm 2017.

Để biết thông tin đầy đủ về các dịch vụ và công cụ mà eToro UK được cấp phép cung cấp, vui lòng nhấn vào đây

eToro Money UK Ltd, được Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính cấp phép và quản lý để cung cấp tiền điện tử và dịch vụ thanh toán, với Mã số tham chiếu công ty là 900923. Đã đăng ký tại Anh và xứ Wales theo mã số Công ty 07712717. Văn Phòng Đăng Ký: Maclaren 3b – Lancastrian Office Centre Talbot Road, Stretford, Manchester, M32 0FP, England.

Châu Âu

eToro (Europe) Ltd, được Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Síp (CySEC) ủy quyền và quản lý theo giấy phép số 109/10. Đã đăng ký tại Síp theo Mã Công ty HE 200585.  Văn Phòng Đăng Ký: 4 Profiti Ilia Str., Kanika Business Centre, 7th floor, Germasogeia, 4046, Limassol, Cyprus

Để biết thông tin đầy đủ về các dịch vụ và công cụ mà eToro Europe được cấp phép cung cấp, vui lòng nhấn vào đây

eToro (Europe) Ltd được liệt kê trong sổ đăng ký công khai của Ngân hàng De Nederlandsche N.V. (“DNB”) với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. DNB giám sát việc tuân thủ của eToro (Europe) Ltd theo Đạo Luật Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Chống Khủng Bố cũng như Đạo Luật Trừng Phạt năm 1977. Các dịch vụ tiền điện tử của eToro (Europe) Ltd không chịu sự giám sát an toàn của DNB hoặc AFM. Điều này có nghĩa là rủi ro hoạt động tài chính liên quan đến các dịch vụ tiền điện tử không được giám sát và không có biện pháp bảo vệ người tiêu dùng tài chính cụ thể.

eToro (Europe) Ltd cũng đã đăng ký với Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Pháp (the Autorite des Marches Financiers – “AMF”) với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (“DASP”) để cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số thay mặt cho khách hàng và (ii) dịch vụ mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số để đấu thầu hợp pháp.

eToro (Europe) Ltd đã được đăng ký, kể từ tháng 10 năm 2022, trong Sổ Đăng Ký Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Tiền Điện Tử của CySEC (‘Đăng ký CASP’) và có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử.

eToro (Europe) Digital Assets Ltd hiện đã được đăng ký với Ngân hàng Tây Ban Nha để hoạt động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đổi tiền ảo lấy tiền pháp định và dịch vụ lưu ký ví điện tử.

Chi nhánh eToro (Europe) Ltd tại Ý đã được Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”) đăng ký vào Cơ quan Đăng Ký của Ý dành cho các nhà cung cấp dịch vụ ví tiền điện tử/ví kỹ thuật số.

Malta

eToro Money Malta Ltd được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (“MFSA”) ủy quyền và quản lý để cung cấp dịch vụ thanh toán và tiền điện tử. Đã đăng ký tại Malta theo Mã số Công ty C97952. Văn Phòng Đăng Ký: 68, Northfields, Penthouse 10 63, Independence Avenue MST 9024 Mosta, Malta.

Trung Đông

eToro (ME) Limited được Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài Chính của Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) (“FSRA”) cấp phép và quản lý với tư cách là Người Được Ủy Quyền để thực hiện các Hoạt động được Ủy quyền của (a) Xử lý các khoản đầu tư dưới dạng tiền gốc (So khớp), (b) Sắp xếp các giao dịch đầu tư, (c) Cung cấp quyền giám sát, (d) Sắp xếp quyền giám sát và (e) Quản lý tài sản (theo Số Giấy phép Dịch vụ Tài chính 220073) theo Quy định về Dịch vụ Tài chính và Thị trường năm 2015 (“FSMR”). Văn phòng đăng ký và địa điểm kinh doanh chính của công ty là Office 207 and 208, 15th Floor Floor, Al Sarab Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates (“UAE”).

Úc

eToro AUS Capital Limited(“eToro Australia”) được Ủy Ban Chứng Khoán & Đầu Tư Úc (“ASIC”) quản lý trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Số Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc: 491139. Văn Phòng Đăng Ký: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia

eToro Asset Management Limited (“eToro AM”), được cấp phép hoạt động là Thực Thể Chịu Trách Nhiệm theo Chương 5C của Đạo Luật Công Ty năm 2001. Chương trình đã đăng ký (Dịch vụ eToro) ARSN 637 489 466 do eToro AM điều hành và được eToro Australia quảng bá. Văn Phòng Đăng Ký: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia. Khi thực hiện giao dịch, eToro AM sẽ sử dụng một nhà môi giới thực thi khác, bao gồm eToro Europe hoặc bên thứ ba không liên kết.

Seychelles

eToro (Seychelles) Ltd. được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (“FSAS”) cấp phép để cung cấp dịch vụ môi giới-đại lý theo Đạo Luật Chứng Khoán 2007. Số giấy phép: SD076

Văn Phòng Đăng Ký:  eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychelles, được cấp phép kinh doanh chứng khoán với tư cách là đại lý hoặc bên ủy thác.

Mỹ

eToro USA LLC là một Doanh Nghiệp Dịch Vụ Tiền Tệ (MSB) đã đăng ký với Mạng Lưới Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) tại Hoa Kỳ (FinCEN #31000204884179) và có Giấy Phép Chuyển Tiền (MTL) ở các tiểu bang nếu có. eToro USA LLC cung cấp nền tảng cho khách hàng Hoa Kỳ mua và bán tiền điện tử. Văn phòng đăng ký và địa điểm kinh doanh chính của công ty là 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

eToro USA Securities Inc. là một đại lý môi giới đã đăng ký với Ủy ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC #8-70212/SEC CIK #0001753042) và cũng là thành viên của Cơ Quan Quản Lý Ngành Tài Chính (FINRA/CRD #298361). Văn phòng đăng ký và địa điểm kinh doanh chính của đại lý môi giới này cũng là 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

Gibraltar

Ví do eToro X Limited (“eToroX”), một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Gibraltar cung cấp.

eToroX được Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Gibraltar ủy quyền và quản lý với tư cách là nhà cung cấp công nghệ sổ cái phân tán, với giấy phép của Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính số 1333B. Đã đăng ký tại Gibraltar với Mã số Công ty là 116348. Văn Phòng Đăng Ký: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

Công Bố Quy Định

Phân Loại Khách Hàng

Chỉ thị về Thị Trường Công Cụ Tài Chính (MiFID) yêu cầu phân loại khách hàng là Khách Hàng Bán Lẻ, Khách Hàng Chuyên Nghiệp hoặc Các Bên Đối Tác Đủ Điều Kiện. eToro Europe và eToro UK phân loại tất cả khách hàng là Khách Hàng Bán Lẻ khi mở tài khoản giao dịch, tài khoản này có mức độ bảo vệ cao nhất (như đủ điều kiện nhận Quỹ Bồi Thường Nhà Đầu Tư, Thực Hiện Tốt Nhất và Bảo Vệ Tài Sản của Khách Hàng…).Khách hàng có thể yêu cầu được phân loại lại bằng văn bản gửi tới eToro Europe/eToro UK, nếu có, họ có thể phân loại lại bạn theo thông số kỹ thuật, điều kiện và quy trình của MiFID. “Khách Hàng Bán Lẻ” là khách hàng không phải là khách hàng chuyên nghiệp hoặc bên đối tác đủ điều kiện. Bên Đối Tác Đủ Điều Kiện là khách hàng chuyên nghiệp hoặc pháp nhân cung cấp dịch vụ đầu tư liên quan đến việc nhận và truyền hoặc thực hiện lệnh. Khách hàng thuộc danh mục này có mức độ bảo vệ thấp nhất. Khách Hàng Chuyên Nghiệp là khách hàng có kinh nghiệm, kiến thức và chuyên môn để tự đưa ra quyết định đầu tư cũng như đánh giá đúng những rủi ro mà họ gặp phải và phải đáp ứng các tiêu chí sau: Α. Kiểu khách hàng có thể được coi là chuyên gia: Những người sau đây sẽ được coi là chuyên gia liên quan đến tất cả các dịch vụ và hoạt động đầu tư cũng như các công cụ tài chính:

 1. Các thực thể phải được cấp phép hoặc quản lý để hoạt động trên thị trường tài chính. Danh sách dưới đây cần được hiểu là bao gồm tất cả các thực thể được ủy quyền thực hiện các hoạt động mang tính đặc trưng của các tổ chức được đề cập: các thực thể được một quốc gia thành viên theo Chỉ Thị Cộng Đồng Châu Âu ủy quyền; các thực thể được một quốc gia thành viên ủy quyền hoặc quản lý mà không cần tham khảo Chỉ thị đó; và các thực thể được một Quốc gia không phải là Thành viên ủy quyền hoặc quản lý
  1. Tổ chức tín dụng;
  2. Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Đã Đăng Ký;
  3. Các tổ chức tài chính được ủy quyền hoặc quản lý khác;
  4. Doanh nghiệp bảo hiểm;
  5. Các chương trình đầu tư tập thể và các công ty quản lý các chương trình đó;
  6. Quỹ hưu trí và công ty quản lý quỹ đó;
  7. Đại lý hàng hóa và sản phẩm phái sinh hàng hóa;
  8. Các nhà đầu tư tổ chức khác.
  9. Người địa phương
 2. Các doanh nghiệp lớn đáp ứng hai trong số các yêu cầu về quy mô sau đây, trên cơ sở tỷ lệ:
  1. tổng bảng cân đối kế toán ít nhất: 20.000.000 euro
  2. doanh thu ròng ít nhất: 40.000.000 euro
  3. sở hữu quỹ ít nhất 2.000.000 euro
 3. Chính phủ quốc gia và khu vực, các cơ quan công quản lý nợ công, ngân hàng trung ương, các tổ chức quốc tế và siêu quốc gia như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và các tổ chức quốc tế tương tự khác.
 4. Các nhà đầu tư tổ chức khác có hoạt động chính là đầu tư vào các công cụ tài chính, bao gồm các tổ chức chuyên chứng khoán hóa tài sản hoặc các giao dịch tài chính khác. Tuy nhiên, họ phải được phép yêu cầu xử lý không chuyên nghiệp và eToro Europe/eToro UK, nếu có, có thể đồng ý cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn.
 5. Khi khách hàng thấy rằng họ không thể đánh giá hoặc quản lý đúng đắn các rủi ro liên quan, khách hàng được coi là khách hàng chuyên nghiệp có trách nhiệm yêu cầu mức độ bảo vệ cao hơn. Khi một khách hàng được coi là chuyên nghiệp ký kết thỏa thuận bằng văn bản với eToro Europe/eToro UK, sẽ được cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn, nếu có, vì mục đích thực hiện chế độ kinh doanh hiện hành, sẽ không được coi là chuyên nghiệp.

Β. Những khách hàng có thể được coi là chuyên nghiệp khi: Những khách hàng không phải là những khách hàng được đề cập ở trên, bao gồm các tổ chức thuộc khu vực công và nhà đầu tư cá nhân, cũng có thể được phép từ bỏ một số biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi việc thực hiện các quy tắc kinh doanh của eToro Europe/eToro UK, nếu có. Do đó, cả eToro Europe và eToro UK đều được phép coi bất kỳ khách hàng nào ở trên là chuyên gia với điều kiện đáp ứng các tiêu chí và quy trình liên quan. Chẳng hạn như khách hàng có khả năng đưa ra quyết định đầu tư của riêng mình và hiểu được những rủi ro liên quan (kiểm tra mức độ phù hợp). Công ty có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào ở trên đối với việc phân loại khác nhau. Yêu cầu cung cấp thêm thông tin và phân loại lại sẽ được gửi tới

https://www.etoro.com/customer-service/>

Chính Sách Thực Hiện và Xử Lý Lệnh Tốt Nhất

Quy Trình Xử Lý Khiếu Nại

Chính Sách Xung Đột Lợi Ích

Chương Trình Bồi Thường Cho Nhà Đầu Tư

Chương Trình Bồi Thường Dịch Vụ Tài Chính

eToro UK Ltd. (“eToro UK”) được Chương Trình Bồi Thường Dịch Vụ Tài Chính (“ FSCS”), chương trình bồi thường của Vương quốc Anh bảo vệ.

FSCS là quỹ bồi thường cuối cùng của Vương quốc Anh dành cho khách hàng của các công ty dịch vụ tài chính được Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (“FCA”) ủy quyền và quản lý. Nếu trong trường hợp hiếm hoi, eToro UK ngừng giao dịch/rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và trong trường hợp thiếu tiền và/hoặc tài sản của khách hàng thì FSCS có thể bồi thường cho khách hàng của eToro UK.

Mọi khoản tiền gửi hoặc tài sản do eToro UK nắm giữ sẽ được coi là khoản đầu tư cho mục đích của FSCS. Theo đó, số tiền bồi thường tối đa cho mỗi người là £85.000.

Để biết thêm thông tin về FSCS, vui lòng truy cập: www.fscs.org.uk/

Quỹ Bồi Thường Cho Nhà Đầu Tư

Theo các điều khoản của Chỉ Thị , Quỹ Bồi Thường Nhà Đầu Tư Cộng hòa Síp (“ICF”) cung cấp bảo hiểm đầu tư lên tới €20.000 cho các khiếu nại đối với các sản phẩm và dịch vụ được ủy quyền theo eToro (Europe) Ltd (“eToro Europe”).

Quỹ sẽ bắt đầu quy trình thanh toán bồi thường khi Ủy ban hoặc Tòa Án Cộng Hòa đưa ra phán quyết rằng eToro Europe có vẻ không thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình phát sinh từ khiếu nại của nhà đầu tư.

Quy trình mời nộp đơn yêu cầu bồi thường: Quỹ phải nhanh chóng đăng trên ít nhất hai tờ báo quốc gia, lời mời nộp đơn yêu cầu bồi thường, nêu rõ quy trình nộp đơn.

Để biết thêm thông tin về ICF, vui lòng truy cập:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Những Chương Trình Bồi Thường nào áp dụng cho tôi và khi nào?

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về các chương trình bồi thường áp dụng cho khách hàng nào và cho sản phẩm và dịch vụ nào.

Tài Liệu Thông Tin Quan Trọng

Để biết các tài liệu thông tin quan trọng, vui lòng tham khảo trang Tài Liệu Thông Tin Quan Trọng của chúng tôi.

Đầu tư vào SPAC – Tiết Lộ Rủi Ro

Đầu tư vào SPAC Tải xuống PDF

Chính Sách Chống Rửa Tiền

Cả Vương Quốc Anh và Síp đều đã ban hành các luật phù hợp và thực hiện các biện pháp quản lý hiệu quả cũng như các biện pháp khác bằng cách đưa ra các cơ chế phù hợp để ngăn chặn và chống lại hoạt động rửa tiền, hoạt động tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính. Ngoài ra, cả hai nước đều cam kết áp dụng tất cả các yêu cầu của các hiệp ước và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này, đặc biệt là những yêu cầu bắt nguồn từ Chỉ thị của Liên Minh Châu Âu. Pháp luật của Vương Quốc Anh và Síp đã được hài hòa với Chỉ Thị Thứ Ba của Liên Minh Châu Âu về ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố (Chỉ Thị 2005/60/ΕC). Với tư cách là các công ty được quản lý, eToro Europe và eToro UK đều cam kết tuân thủ các quy định liên quan và đảm bảo thực hiện các biện pháp thích hợp để chống rửa tiền, hoạt động tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính.

An Toàn Vốn

Theo các quy định hiện hành, cả eToro Europe và eToro UK đều cần phải có quỹ riêng, luôn đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Quy Định Yêu Cầu Vốn Châu Âu. Một công ty tư vấn đầu tư phải có sẵn các chiến lược và quy trình hợp lý, hiệu quả và đầy đủ để đánh giá và duy trì liên tục số tiền, loại và phân bổ vốn nội bộ mà họ cho là phù hợp để trang trải tính chất và mức độ rủi ro mà họ có thể gặp phải. Các chiến lược và quy trình này phải được đánh giá nội bộ thường xuyên để đảm bảo rằng chúng vẫn toàn diện và tương xứng với tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của các hoạt động của Công ty.

Bảo Vệ Tài Sản Của Khách Hàng

Chúng tôi giữ tiền và tài sản của khách hàng trong các tài khoản riêng biệt, để tiền và tài sản của khách hàng sẽ được tách biệt khỏi tài sản của chúng tôi. Việc tách tài khoản như vậy đang được giám sát cả nội bộ và bên ngoài. Chúng tôi chỉ hợp tác với các tổ chức thanh toán và nhà cung cấp thanh toán có uy tín.

Công Bố Trụ Cột Thứ 3

Báo cáo RTS 28

RTS 27 – Báo Cáo Thực Hiện Tốt Nhất

RTS27 2018 Q1 Tải xuống ZIP> RTS27 2018 Q2 Tải xuống ZIP RTS27 2018 Q3 Tải xuống ZIP RTS27 2018 Q4 Tải xuống ZIP RTS27 2019 Q1Tải xuống ZIP RTS27 2019 Q2 Tải xuống ZIP RTS27 2019 Q3 Tải xuống ZIP RTS27 2019 Q4 Tải xuống ZIP RTS 27 2020 Q1 Tải xuống ZIP RTS 27 2020 Q2 Tải xuống ZIP RTS 27 2020 Q3 Tải xuống ZIP RTS 27 2020 Q4 Tải xuống ZIP

Chiến Lược Thuế của Anh

Chiến Lược Thuế của Anh Tải xuống PDF

Bạn có biết không?

eToro hướng đến giao dịch trực tuyến một cách đơn giản và an toàn. Tìm hiểu về các nhà môi giới và quy định giao dịch quốc tế của eToro

Với các công cụ đầu tư sáng tạo và cộng đồng giao dịch hợp tác, eToro trao quyền cho hàng triệu người dùng ở hơn 140 quốc gia giao dịch và đầu tư một cách đơn giản và minh bạch.

Tìm chúng tôi trên

Tải xuống ứng dụng của chúng tôi từ các cửa hàng