Đóng dấu

Nhà cung cấp Dịch vụ theo định nghĩa trong Khoản 5 của Chỉ thị 2000/31/EC (Chỉ thị về thương mại điện tử):

Cypriot Investment Firm (CIF)

Số đăng ký: HE200585

Mã số thuế GTGT: 10200585J

Đại diện được ủy quyền: Avi Sela

Email: customerservice@etoro.com

Dịch vụ Khách hàng

Cơ quan Giám sát:

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC)

Số giấy phép: 109/10

19 Diagorou Str.

CY-1097 Nikosia

Email: info@cysec.gov.cy

Trang web: www.cysec.gov.cy