Tuyên bố Rủi ro Chung

Thông báo này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về các rủi ro liên quan đến sản phẩm đầu tư mà bạn có thể đầu tư vào thông qua các dịch vụ được tổ chức eToro Group cung cấp cho bạn. eToro cung cấp nhiều dịch vụ đầu tư liên quan đến một số sản phẩm thông qua các tổ chức được quản lý của họ là eToro (Europe) Ltd., được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Síp (CySEC) và eToro (UK) Ltd., được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Thực thi Tài chính (FCA) và eToro AUS Capital Limited được ủy quyền bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Các sản phẩm đầu tư được cung cấp bởi eToro bao gồm cổ phiếu, Quỹ Hoán đổi Danh mục (ETF) và tiền điện tử, trong đó bạn nhận quyền sở hữu về các tài sản cơ sở. Ngoài ra, eToro còn cung cấp hợp đồng chênh lệch (CFD) cho phép bạn tiếp cận các loại tiền tệ, hàng hóa và chỉ số.

Mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu, ETF hoặc tiền điện tử mà trong đó eToro cung cấp cho bạn đòn bẩy (hiện tại không khả dụng cho tiền điện tử) hoặc cho phép bạn giao dịch bán khống và/hoặc một số giao dịch sao chép (bao gồm Smart Portfolio) sẽ được coi là các giao dịch CFD.

eToro cũng cho phép các nhà đầu tư cơ hội mua tiền điện tử, cổ phiếu hoặc ETF cơ sở (nghĩa là giao dịch MUA cho các loại tài sản đó với đòn bẩy bằng 1), nắm giữ và sau đó bán các tài sản đó. Mọi giao dịch liên quan đến tiền điện tử đều phải tuân thủ Phụ lục về Giao dịch Tiền Điện tử (“Phụ lục Giao dịch Tiền Điện tử”).

Bởi thị trường Tiền Điện tử là phi tập trung và không được quản lý, các Dịch vụ Giao dịch Tiền Điện tử của chúng tôi theo định nghĩa của thuật ngữ này trong Phụ lục về Giao dịch Tiền Điện tử là các dịch vụ không được quản lý và không chịu sự điều chỉnh của bất kỳ khung quy định cụ thể nào của châu Âu (bao gồm MIFID). Do đó, khi các khách hàng của eToro (Europe) Ltd. sử dụng Dịch vụ Giao dịch Tiền Điện tử cũng như dịch vụ giao dịch CFD Tiền Điện tử của chúng tôi, họ sẽ không hưởng lợi từ các dịch vụ bảo vệ dành cho khách hàng nhận các dịch vụ đầu tư được quản lý, ví dụ như Quỹ Bồi thường Nhà Đầu tư cho Khách hàng của Các Công ty Đầu tư Síp và Dịch vụ Thanh tra Tài chính để giải quyết tranh chấp. Các khách hàng của eToro (Europe) Ltd. sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các quy định liên quan đến việc thực thi tốt nhất và tiền của khách hàng và bảo vệ tài sản của khách hàng. Các khách hàng của eToro (UK) Ltd. chỉ sử dụng Dịch vụ Giao dịch Tiền Điện tử (chứ không phải Giao dịch CFD Tiền Điện tử) sẽ không được hưởng lợi từ các dịch vụ bảo vệ dành cho khách hàng nhận các dịch vụ đầu tư được quản lý ví dụ như Kế hoạch Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS) và Dịch vụ Thanh tra Tài chính để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi sẽ cố gắng cho phép bạn hưởng lợi từ các quy định liên quan đến việc thực thi tốt nhất và bảo vệ tài sản khách hàng.

Tất cả các sản phẩm này đều có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với đa số nhà đầu tư. Thông báo này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về những rủi ro liên quan đến các sản phẩm này, nhưng không thể giải thích tất cả các rủi ro cũng như sự liên quan của các rủi ro đó đến tình hình cá nhân của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia. Bạn cần hiểu rõ các rủi ro liên quan trước khi quyết định giao dịch với eToro và rằng bạn có đủ nguồn lực tài chính để chịu các rủi ro đó và bạn nên giám sát kỹ lưỡng các vị thế của mình. Việc giao dịch ẩn chứa rủi ro cho tiền vốn của bạn. Bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không thể để mất, tuy nhiên, bạn không thể mất nhiều hơn lượng tiền vốn trong tài khoản của mình.

  

BẤT KỂ CÁC NỘI DUNG TRÁI NGƯỢC TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ/HOẶC TUYÊN BỐ RỦI RO CHUNG NÀY, CƯ DÂN PHÁP ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN BẢO VỆ CỐT LÕI. THEO VÀ ĐỘC LẬP VỚI BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG, KHOẢN THUA LỖ TỐI ĐA CỦA HỌ LIÊN QUAN ĐẾN MỖI GIAO DỊCH SẼ LÀ TỔNG SỐ TIỀN ĐẦU TƯ VÀO GIAO DỊCH ĐÓ, NHƯ ĐƯỢC CẬP NHẬT BỞI NGƯỜI DÙNG ĐÓ THEO THỜI GIAN.

CFD

CFD có nghĩa là “Hợp đồng Chênh lệch”, có nghĩa bạn không mua tài sản nền, mà là mua một hợp đồng thanh toán khoản chênh lệch giữa giá ban đầu và giá kết thúc của một tài sản. Khi giao dịch CFD, bạn thường giao dịch theo ký quỹ, có nghĩa bạn chỉ phải nộp một khoản phần trăm nhỏ của giá trị vị thế tổng quát của mình. Việc này được gọi là “Đòn bẩy”, và kể cả một chuyển động nhỏ của thị trường cũng có thể có tác động lớn, tiêu cực hay tích cực, lên tài khoản giao dịch của bạn.

Nếu thị trường chống lại bạn, bạn có thể phải chịu một khoản lỗ lớn hơn khoản tiền đã đầu tư vào một vị thế cụ thể. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi thua lỗ trong tài khoản của mình, lên đến số tiền trong tài khoản.

Trước khi quyết định giao dịch ký quỹ, bạn nên cân nhắc thận trọng mục tiêu đầu tư, cấp độ kinh nghiệm và mức độ chịu rủi ro của mình. Các CFD của chúng tôi không được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch nào. CFD liên quan đến rủi ro lớn hơn so với đầu tư vào các sản phẩm trên sàn giao dịch, bởi thanh khoản thị trường không thể được đảm bảo và có thể khó thanh lý một vị thế hiện có. Giá và các điều kiện khác được chúng tôi thiết lập theo nghĩa vụ cung cấp khả năng thực thi tốt nhất như được quy định trong chính sách thực thi lệnh của chúng tôi, nhằm hành động hợp lý và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện liên quan. Đặc điểm của CFD có thể thay đổi đáng kể tùy theo thị trường hoặc công cụ thực tế nền. Toàn bộ chi tiết về tất cả các CFD của chúng tôi đều được quy định trên website chúng tôi. Về các sự kiện doanh nghiệp liên quan đến tài sản nền, chúng tôi không nhằm kiếm lời từ các khách hàng của mình từ kết quả của các sự kiện doanh nghiệp ví dụ như phát hành quyền, mua lại, sáp nhập, phân bổ hoặc tập trung cổ phần và các đề nghị mở. Mục tiêu của chúng tôi là phản ánh kết quả mà mình thu được, hoặc sẽ thu được nếu chúng tôi phòng hộ rủi ro của chúng tôi đối với bạn trong thị trường nền. Tuy nhiên, suy cho cùng thì bạn vẫn không giao dịch trong thị trường nền và do đó so với các CFD của chúng tôi, bạn có thể được ít lợi thế hơn so với khi bạn sở hữu công cụ nền.

CFD là các công cụ phức tạp và có nguy cơ cao gây mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. 74% nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD, và liệu bạn có thể chịu rủi ro mất tiền cao đến như vậy hay không.

CFD không phù hợp cho các nhà đầu tư dài hạn. Nếu bạn duy trì một CFD mở trong một khoảng thời gian dài, chi phí liên quan sẽ tăng lên (ví dụ như phí giữ lệnh qua đêm), và bạn có thể được lợi hơn khi mua tài sản nền. Các chuyển động đột ngột của thị trường, ví dụ như “lỗ hổng” có thể xảy ra, gây biến động lớn trong giá của một tài sản nền. Lỗ hổng có thể xảy ra khi thị trường nền đóng cửa, có nghĩa là giá trong thị trường nền có thể mở cửa ở mức giá rất khác, và ở mức giá ít có lợi hơn cho bạn.

Tại mọi thời điểm mà bạn có các vị thế mở, bạn phải đảm bảo rằng tài khoản của mình đáp ứng các yêu cầu ký quỹ của chúng tôi, các yêu cầu này có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, nếu giá của chúng tôi biến động bất lợi đối với bạn hoặc nếu yêu cầu ký quỹ của chúng tôi đã thay đổi, bạn có thể sẽ phải cung cấp bổ sung cho chúng tôi lượng vốn đáng kể để đáp ứng yêu cầu ký quỹ của mình, trong thời gian ngắn, để duy trì các vị thế mở của mình. Nếu bạn không làm việc này, chúng tôi có quyền đóng một hoặc nhiều hay toàn bộ các vị thế của bạn và Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho mọi thua lỗ phát sinh từ việc đó.

Sự phù hợp

Trước khi mở một tài khoản cho bạn, chúng tôi phải đánh giá liệu (các) sản phẩm và/hoặc dịch vụ bạn đã chọn là phù hợp cho bạn hay không, và cảnh báo cho bạn nếu dựa trên những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, có bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào là không phù hợp với bạn. Nếu bạn quyết định tiếp tục và mở tài khoản với chúng tôi, bạn xác nhận rằng mình biết và hiểu các rủi ro.

Giám sát Vị thế

Bạn nên đảm bảo rằng bạn có thể giám sát các vị thế trên tài khoản của mình tại mọi thời điểm, bởi bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc này. Chúng tôi không có trách nhiệm giám sát các vị thế trên tài khoản của bạn.

Thực thi

Tuy rằng nền tảng giao dịch eToro được tự động hóa và chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng thực thi tốt nhất có thể, giá thị trường có thể thay đổi từ thời điểm đặt lệnh và thời gian thực thi, và do đó chúng tôi không thể đảm bảo giá yêu cầu sẽ bằng giá thực thi lệnh, giá bạn nhận được có thể có lợi hoặc bất lợi cho bạn.

Để giảm thiểu thua lỗ, chúng tôi cần bạn chọn các giới hạn ‘cắt lỗ’. Các giới hạn này sẽ thiết lập lệnh tự động đóng vị thế của bạn khi nó đạt đến một mức giá giới hạn mà bạn chọn. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà giới hạn ‘cắt lỗ’ không thật sự hiệu quả – ví dụ, khi có dao động nhanh về giá, hoặc thị trường đóng cửa.

Thêm vào đó, có các rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống thực thi và giao dịch trực tuyến bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến, lỗi phần mềm và phần cứng và ngắt kết nối Internet.

Sao chép Giao dịch

eToro cung cấp Tính năng Giao dịch Xã hội. Khi đưa ra quyết định Sao chép (các) nhà giao dịch cụ thể và/hoặc tuân thủ một chiến lược cụ thể, Bạn phải cân nhắc toàn bộ tình hình tài chính của mình bao gồm các cam kết tài chính và bạn phải hiểu rằng việc sử dụng Tính năng Giao dịch Xã hội mang tính đầu cơ cao và bạn có thể phải chịu thua lỗ đáng kể, vượt quá số tiền bạn sử dụng để sao chép một hay nhiều nhà giao dịch. Các rủi ro liên quan đến Tính năng Giao dịch Xã hội bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến thực thi giao dịch tự động mà qua đó việc mở và đóng giao dịch sẽ xảy ra trong tài khoản của bạn mà không có sự can thiệp thủ công từ bạn.

Bạn có thể đọc thêm về các rủi ro của giao dịch sao chép tại đây.

Tiền Điện tử

 • Rủi ro giao dịch
  • Bởi thị trường Tiền Điện tử là phi tập trung và không được quản lý, các Dịch vụ Giao dịch Tiền Điện tử của chúng tôi là các dịch vụ không được quản lý và không chịu sự điều chỉnh của bất kỳ khung quy định cụ thể nào của châu Âu (bao gồm MIFID). Điều này có nghĩa không có ngân hàng trung ương nào có thể thực hiện các biện pháp sửa đổi để bảo vệ giá trị của Tiền Điện tử trong một cuộc khủng hoảng hoặc phát hành thêm tiền tệ. Do đó, khi các khách hàng của eToro (Europe) Ltd. sử dụng Dịch vụ Giao dịch Tiền Điện tử cũng như dịch vụ giao dịch CFD Tiền Điện tử của chúng tôi, họ sẽ không hưởng lợi từ các dịch vụ bảo vệ dành cho khách hàng nhận các dịch vụ đầu tư được quản lý, ví dụ như Quỹ Bồi thường Nhà Đầu tư cho Khách hàng của Các Công ty Đầu tư Síp và Dịch vụ Thanh tra Tài chính để giải quyết tranh chấp. Các khách hàng của eToro (Europe) Ltd. sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các quy định liên quan đến việc thực thi tốt nhất và tiền của khách hàng và bảo vệ tài sản của khách hàng.

Các khách hàng của eToro (UK) Ltd. chỉ sử dụng Dịch vụ Giao dịch Tiền Điện tử (chứ không phải Giao dịch CFD Tiền Điện tử) sẽ không được hưởng lợi từ các dịch vụ bảo vệ dành cho khách hàng nhận các dịch vụ đầu tư được quản lý ví dụ như Kế hoạch Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS) và Dịch vụ Thanh tra Tài chính để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi sẽ cố gắng cho phép bạn hưởng lợi từ các quy định liên quan đến việc thực thi tốt nhất và bảo vệ tài sản khách hàng.

 • THỊ TRƯỜNG TIỀN ĐIỆN TỬ CHỈ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG CUNG VÀ CẦU. Thị trường Tiền Điện tử là một đấu trường năng động, giá của các đồng tiền tương ứng thường rất khó dự đoán và nhanh biến động. Giá Tiền Điện tử thường không minh bạch, mang tính đầu cơ cao và dễ bị thị trường thao túng. Trong trường hợp xấu nhất, sản phẩm có thể trở nên vô giá trị.
 • Cần phân biệt giữa giá chỉ báo được hiển thị trên các biểu đồ và giá giao dịch được hiển thị trên nền tảng giao dịch của chúng tôi. Giá chỉ báo chỉ có tính chỉ báo về vị trí thị trường. Bởi thị trường Tiền Điện tử là phi tập trung, nó không có một sàn giao dịch trung tâm nơi tất cả các giao dịch được thực thi, mỗi đơn vị tạo lập thị trường đều có thể báo một mức giá hơi khác nhau. Do đó, mọi giá cả được phản ánh trên bất kỳ biểu đồ nào do chúng tôi cung cấp hoặc bởi một bên thứ ba đều chỉ phản ánh giá “chỉ báo” và không nhất thiết là giá “giao dịch” qua đó giao dịch được thực thi.
 • Giao dịch Tiền Điện tử có thể bị lạm dụng cho các hoạt động phi pháp do tính ẩn danh của giao dịch, và các nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng xấu nếu các cơ quan thi hành pháp luật điều tra bất kỳ hoạt động bị cáo buộc là phi pháp nào.
 • DO ĐÓ, TIỀN ĐIỆN TỬ CHỈ NÊN ĐƯỢC COI LÀ MỘT LOẠI TÀI SẢN CÓ RỦI RO RẤT CAO VÀ BẠN KHÔNG BAO GIỜ NÊN ĐẦU TƯ TIỀN MÀ BẠN KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT. Do đó, Tiền Điện tử không phù hợp cho mọi nhà đầu tư. Bạn không nên giao dịch các sản phẩm này trừ khi bạn đã có kiến thức và trình độ cần thiết, bạn hiểu đặc tính của các sản phẩm này và mức độ rủi ro của bạn. Bạn cũng nên đảm bảo sản phẩm này là phù hợp với bạn xét đến tình hình và vị thế tài chính của bạn. Thêm vào đó, việc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi không bao giờ được coi là một khoản đầu tư an toàn, mà là một khoản đầu tư có rủi ro thua lỗ cao. Thêm vào đó, mức chênh lệch của chúng tôi sẽ được cộng vào các báo giá trực tuyến, khiến cho giao dịch trên website của chúng tôi trở nên bất ổn hơn nữa.
 • Rủi ro thua lỗ khi giao dịch Tiền Điện tử có thể là đáng kể. Do đó, bạn nên thận trọng cân nhắc liệu việc giao dịch có là phù hợp với bạn xét đến tình hình và nguồn lực tài chính của bạn hay không. Bạn nên hiểu rằng Bạn có thể bị thua lỗ toàn bộ tiền trong Tài khoản của mình. Nếu thị trường biến động bất lợi cho vị thế của bạn, bạn có thể bị chúng tôi yêu cầu nộp thêm một khoản tiền ký quỹ đáng kể, trong ngắn hạn, để duy trì vị thế của bạn. Nếu bạn không cung cấp số tiền được yêu cầu trong khoảng thời gian mà chúng tôi yêu cầu, vị thế của bạn có thể bị thanh lý ở mức thua lỗ, và bạn sẽ phải chịu mọi sự khấu hao phát sinh trong tài khoản của mình.
 • eToro hiện cho phép giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần và bảo lưu quyền không cho phép điều này. Nếu eToro quyết định làm vậy, việc giao dịch tiền điện tử sẽ chỉ được cho phép từ thứ 2 đến thứ 6. Xét đến việc các sàn giao dịch tiền điện tử có thể làm việc vào cuối tuần, có thể tồn tại chênh lệch đáng kể giữa giá đóng cửa ngày thứ 6 và giá mở cửa vào Chủ Nhật. Mọi yếu tố này có thể khiến bạn không hoàn tất được một lệnh trong một ngày giao dịch cụ thể, hoặc hoàn tất một lệnh ở mức giá bất lợi hơn đáng kể.
 • Trong một số điều kiện thị trường cụ thể, bạn có thể gặp khó khăn hoặc không thể thanh lý một vị thế. Ví dụ, điều này có thể xảy ra khi thị trường đạt đến một giới hạn dao động giá hàng ngày (“giới hạn dao động”), nếu không có đủ thanh khoản trong thị trường.
 • Một số tài sản tiền điện tử nhất định có thể chứa đựng những rủi ro tăng thêm hoặc đặc trưng.
 • Các loại tiền điện tử mới phát hành có thể chứa đựng những rủi ro tăng thêm mà bạn cần cân nhắc. Thanh khoản bị hạn chế hoặc khó giao dịch sau khi mua. Điều này nghĩa là giá có thể biến động, lên xuống nhanh chóng và thanh khoản bị hạn chế, tất cả phụ thuộc vào cung và cầu. eToro không thể kiểm soát các yếu tố đến từ bên ngoài này.
 • Rủi ro của Chuỗi khối. Bởi chuỗi khối là một mạng ngang hàng công khai độc lập và không bị kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào bởi eToro, eToro sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hỏng hóc và/hoặc sai lầm và/hoặc lỗi và/hoặc lỗ hổng có thể xảy ra trong chuỗi khối hoặc trong bất kỳ mạng lưới nào khác mà trong đó Tiền Điện tử được cấp và/hoặc giao dịch. Bạn sẽ bị ràng buộc và phải tuân thủ mọi thay đổi và/hoặc sửa đổi trong hệ thống chuỗi khối và phải tuân thủ mọi luật hiện hành có thể áp dụng cho chuỗi khối. Chúng tôi không đảm bảo hay bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định, có trong quy định hay theo cách khác, về chức năng của Chuỗi khối hay cho bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Chuỗi khối.
 • Hoạt động của Giao thức Tiền Điện tử. eToro không sở hữu hay kiểm soát giao thức phần mềm nền quy định hoạt động của các loại Tiền Điện tử có thể giao dịch trên nền tảng của chúng tôi. Nhìn chung, các giao thức nền là mã nguồn mở và bất kỳ ai cũng đều có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối chúng. eToro không chịu trách nhiệm vận hành giao thức nền và eToro không đảm bảo về chức năng, tính bảo mật hay sẵn có của chúng. Các giao thức nền có thể bị thay đổi đột ngột trong quy tắc vận hành (“Bản Cập nhật”), và các Bản Cập nhật đó có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị, chức năng và/hoặc thậm chí là tên của loại Tiền Điện tử mà eToro lưu giữ cho bạn. Trong trường hợp xảy ra Bản Cập nhật, eToro có thể tạm đình chỉ hoạt động của eToro (có hoặc không thông báo trước đến bạn) và eToro có thể (a) cấu hình hoặc cấu hình lại hệ thống của họ hoặc (b) quyết định không hỗ trợ (hoặc ngừng hỗ trợ) toàn bộ giao thức Được Cập nhật. eToro có thể, nhưng không có nghĩa vụ điều chỉnh tài khoản của bạn liên quan đến một Bản Cập nhật tùy thuộc vào tình hình của mỗi sự kiện liên quan đến Tiền Điện tử mà Bạn nắm giữ.
 • Rủi ro của Bên Thứ Ba. Chúng tôi có thể chọn thực thi bất kỳ lệnh nào và/hoặc giữ bất kỳ khoản tiền truyền thống và Tiền Điện tử nào qua các Bên Thứ Ba. Các Bên Thứ Ba này không phải là ngân hàng lưu giữ tiền truyền thống/tiền ảo dưới dạng tiền nộp. Nếu bất kỳ Bên Thứ Ba nào đó để mất tiền, kinh doanh thua lỗ hoặc phá sản, sẽ không có biện pháp bảo vệ pháp lý cụ thể nào bảo hiểm bạn khỏi việc thua lỗ phát sinh từ mọi khoản tiền mà bạn có thể lưu giữ với Bên Thứ Ba đó, kể cả khi bên đó được đăng ký với một cơ quan quốc gia. Tùy thuộc vào cấu trúc và tính năng bảo mật của ví kỹ thuật số, một số trong đó có thể bị hack, dẫn đến việc mất cắp tiền ảo hoặc mất mát tài sản khách hàng. eToro sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mất mát gây ra bởi các Bên Thứ Ba đó.
 • Tiền Điện tử bị hủy niêm yết và/hoặc không được hỗ trợ: Nếu tại bất kỳ thời điểm nào mà các loại Tiền Điện tử có trong lệnh của bạn bị hủy niêm yết và/hoặc chúng tôi không còn hỗ trợ việc giao dịch các loại Tiền Điện tử đó vì bất kỳ lý do nào, lệnh tương ứng sẽ bị đóng ngay lập tức. Nếu eToro được thông báo rằng loại Tiền Điện tử bạn lưu giữ trong Tài khoản của mình có thể bị hủy niêm yết và/hoặc xóa và/hoặc hủy bỏ khỏi bất kỳ sàn giao dịch nào (một số hoặc tất cả), và tin rằng eToro sẽ không thể giao dịch loại Tiền Điện tử đó, eToro sẽ nỗ lực bán Tiền Điện tử đó thay cho bạn tại thời điểm và mức giá phù hợp, theo cách phù hợp tùy theo quyết định của chúng tôi.

Rủi ro của Tự động Giao dịch & Internet

Khi giao dịch trên website và/hoặc ứng dụng của chúng tôi, các lỗi hệ thống có thể xảy ra. Bạn nên hiểu về các rủi ro có thể xảy ra từ bất kỳ lỗi hệ thống nào có thể khiến lệnh của bạn bị chậm trễ hoặc không thể thực thi.

Bạn thừa nhận rằng có các rủi ro liên quan đến việc sử dụng một hệ thống giao dịch trên Internet bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn đến, hỏng hóc phần cứng, phần mềm và kết nối Internet, nguy cơ lây nhiễm các phần mềm độc hại, nguy cơ bên thứ ba có thể truy cập trái phép vào thông tin và/hoặc tài sản (bao gồm Tiền Điện tử của bạn) được lưu trữ cho bạn, các cuộc tấn công mạng, lỗi mạng Tiền Điện tử (ví dụ như chuỗi khối), virus máy tính, lỗi giao tiếp, gián đoạn, lỗi, méo thông tin hoặc chậm trễ mà bạn có thể gặp phải khi giao dịch thông qua Dịch vụ, dù chúng được gây ra như thế nào, các phần mềm gián điệp, phần mềm dọa dẫm, Trojan, sâu hoặc các phần mềm độc hại khác có thể ảnh hưởng đến máy tính của bạn hoặc các trang thiết bị khác, hay bất kỳ phương thức lừa đảo, mạo danh hay phương thức tấn công nào khác. Bạn nên hiểu rằng tin nhắn SMS và các dịch vụ email có thể bị tấn công mạo danh và lừa đảo và nên thận trọng khi xem các tin nhắn được cho là gửi từ eToro.

Chi phí và Phí

Các loại phí và lệ phí của chúng tôi được quy định trên website etoro.com trong phần ‘Chi phí’. Vui lòng nắm rõ tất cả các loại chi phí và lệ phí được áp dụng cho bạn, bởi chúng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

Thông tin

Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá hoặc các thông tin khác có trong website này chỉ được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung, và không cấu thành lời khuyên đầu tư. eToro sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thua lỗ nào phát sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên bất kỳ khuyến nghị, dự báo hay thông tin nào khác được cung cấp.

Hiệu quả trong Quá khứ

Hiệu quả trong quá khứ không chỉ báo cho hiệu quả tương lai. Giá trị của các khoản đầu tư có thể tăng hoặc giảm.

Rủi ro Tiền tệ

Tài khoản với eToro của bạn sẽ được niêm yết bằng USD và có thể khác với loại tiền tệ mà bạn đã sử dụng để nộp, do đó, bạn nên nắm rõ các biến động tiền tệ. Vui lòng tham khảo bài viết trên blog của eToro về tác động của sự biến động giá tiền tệ đối với tỷ lệ lãi và lỗ.

Rủi ro khi đầu tư vào SPAC

Việc đầu tư vào SPAC có nhiều rủi ro khác nhau trong việc đầu tư vào các cổ phiếu khác trên eToro. Không giống như các công ty niêm yết khác, SPAC là các công ty trên giấy tờ khi họ được công bố và do đó không có doanh nghiệp hoạt động cơ sở. Điều này có nghĩa bạn đang dựa vào các nhà quản lý của SPAC để thực hiện khoản đầu tư của mình. Không ai đảm bảo rằng SPAC sẽ được quản lý bởi vì các cá nhân và công ty có thể không đủ năng lực hoặc điều kiện để quản lý. Bạn nên đọc bản cáo bạch IPO của SPAC và bất kỳ báo cáo hoặc tài liệu thông tin quan trọng nào khác được nộp hoặc công bố để hiểu các điều khoản của khoản đầu tư của mình cũng như các lợi ích kinh tế và động lực của SPAC bạn đang đầu tư vào. Hơn nữa, các SPAC không thực hiện giao dịch mua lại trong một khoảng thời gian nhất định sẽ bị thanh lý. Do đó, có nguy cơ là bạn có thể không khôi phục được một số hoặc toàn bộ số tiền mà bạn đầu tư trực tiếp vào SPAC. Việc thanh lý SPAC cũng có khả năng khiến bất kỳ cổ phiếu nào bị nắm giữ trong giá trị tài sản của SPAC. Để biết thêm thông tin về các rủi ro cụ thể khi đầu tư vào SPAC, hãy nhấnvào đây.

 

Rủi ro khi giao dịch ngoài giờ

Nhìn chung,do khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch ngoài giờ thường nhỏ, giá có thể biến động mạnh và ít đại diện cho tâm lý chung của thị trường. Các nhà giao dịch cần cẩn trọng:

 • Thanh khoản thấp hơn: Các nhà đầu tư thường ít mua bán trong phiên giao dịch ngoài giờ, kết quả là khối lượng giao dịch thường thấp hơn và chênh lệch giá mua-bán thường lớn hơn. Nghĩa là việc thực hiện giao dịch ở mức giá mong muốn có thể gặp khó khăn.
 • Biến động mạnh hơn: Thanh khoản thấp cũng có thể dẫn đến biến động giá mạnh, có khả năng giá sẽ biến động nhiều và nhanh đáng kể.
 • Cạnh tranh hơn: Khi giao dịch trong phiên giao dịch ngoài giờ, có thể bạn sẽ phải cạnh tranh với các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà đầu tư tổ chức – những người sở hữu nhiều tài lực hơn nhà đầu tư cá nhân.
 • Rủi ro thay đổi giá: Giá cổ phiếu trong phiên giao dịch ngoài giờ có thể không giống giá cuối phiên giao dịch bình thường hay giá mở cửa sáng hôm sau. Do đó, bạn có thể nhận được mức giá không tốt khi tham gia giao dịch trong phiên giao dịch ngoài giờ so với khi giao dịch trong phiên thông thường.
 • Rủi ro tin tức: Các công ty thường thông báo tin tức có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của họ sau phiên giao dịch thông thường. Tương tự, các công ty cũng thường công bố thông tin tài chính quan trọng ngoài giờ giao dịch thông thường. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, những thông tin này có thể được công bố trong lúc bạn đang giao dịch và tạo ra tác động mạnh và không bền vững đến giá cổ phiếu nếu kết hợp với thanh khoản thấp và biến động mạnh.
 • Rủi ro giãn chênh lệch giá: Chênh lệch giá là sự khác biệt giữa giá bạn có thể mua cổ phiếu và giá bạn có thể bán chúng. Thanh khoản thấp và biến động mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ có thể làm giãn chênh lệch giá của một cổ phiếu cụ thể.