Chính sách Cookie của eToro

eToro sử dụng cookie để:

  • TốI ưu hóa trải nghiệm giao dịch của bạn, bao gồm ghi nhớ các tùy chọn, vị trí, ngôn ngữ ưu tiên, trình duyệt và các nội dung chi tiết khác của bạn;
  • Xác thực danh tính của bạn cho mục đích bảo mật;
  • Bảo trì website của chúng tôi và các chức năng nhất định trên đó;
  • Phân tích và truy dấu việc sử dụng dịch vụ của bạn;
  • ĐIều chỉnh nền tảng của chúng tôi theo thói quen giao dịch của bạn và các yêu cầu quy định của chúng tôi.

Cookie là gì?

Cookie là các đoạn dữ liệu nhỏ được một website gửi tới máy tính của bạn và được lưu trữ trên máy tính của bạn. Cookie là không thể thực thi và không thể dùng để cài đặt phần mềm độc hại. Cookie cho phép website nhận ra người truy cập khi họ quay trở lại và ghi lại thông tin cơ bản về họ vốn được kiểm tra và cập nhật mỗi lần bạn truy cập website. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: http://www.allaboutcookies.org/.

Quản lý cookie của bạn

Tại eToro, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và vì vậy, chúng tôi vui lòng cung cấp cho bạn các công cụ để quản lý các cookie mà bạn nhận được từ các dịch vụ web của chúng tôi.

Một số cookie là thiết yếu đổi với hoạt động của nền tảng chúng tôi (bạn không thể hủy đăng ký các cookie này nếu muốn sử dụng nền tảng của chúng tôi). Bạn có thể thấy một danh sách của một số cookie bên thứ ba được eToro sử dụng như dưới đây.  Đối với những người dùng không muốn nhận các cookie không cần thiết, chúng tôi đã cung cấp một tùy chọn “hủy đăng ký” để bạn lựa chọn.

Trình duyệt của bạn cũng có thể cho phép bạn chặn lưu trữ cookie trên máy tính của mình; vui lòng vào trình đơn “Trợ giúp” trên trình duyệt của bạn hoặc website để biết thêm thông tin. Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ trên web của chúng tôi mà không chặn cookie, có nghĩa là bạn đang thực sự cho phép cookie hoạt động.

Công ty Cookie Tùy chọn Hủy Đăng ký
Google _ga
_gat
_gid
Hủy đăng ký
Mixpanel mp_* Hủy đăng ký
Incapsula incap_*
visid_incap
Thiết yếu
Outbrain Obtp Hủy đăng ký
DoubleClick DoubleClick Hủy đăng ký
Hotjar Hotjar Hủy đăng ký
Adalyser __adal_ca, __adal_cw, __adal_id Hủy đăng ký