Thuật ngữ “bán cổ phiếu” nghe có vẻ rất đơn giản, và đúng là thế. Tuy nhiên, trong thế giới đầu tư, nó có thể có hai ý nghĩa khác nhau. Trên nền tảng eToro, chúng tôi sử dụng hai thuật ngữ riêng biệt để tránh nhầm lẫn.

Đóng một giao dịch

Trên nền tảng eToro, đóng một giao dịch hoặc đóng một vị thế có nghĩa là bạn đang chấm dứt một khoản đầu tư mà bạn đã thực hiện trước đó. Ví dụ: bạn nắm giữ một lượng cổ phiếu EasyJet, hiện đang giao dịch ở mức 832 USD. Nếu bạn chọn đóng vị thế của mình, điều này có nghĩa bạn đang kết thúc khoản đầu tư vào cổ phiếu EasyJet và bạn sẽ nhận lại $832 vào tài khoản của mình. Khi bạn đóng vị thế, bạn không còn sở hữu cổ phiếu EasyJet nữa.

Trong hình dưới đây, bạn có thể thấy màn hình trông như thế nào khi bạn chuẩn bị đóng một giao dịch với cổ phiếu EasyJet.

Tìm hiểu cách đóng một vị thế

Đóng một giao dịch không chỉ liên quan đến đầu tư vào cổ phiếu. Nó có liên quan đến tất cả các loại hình đầu tư tài sản tài chính trên nền tảng eToro. Thuật ngữ đóng một giao dịch đồng nghĩa với cách diễn đạt phổ biến về bán một cổ phiếu. Tuy nhiên, việc bán một cổ phiếu hoặc bất kỳ tài sản nào khác có ý nghĩa khác trên nền tảng eToro và chúng tôi sẽ giải thích ngay bây giờ.

Bán một tài sản (còn được gọi là “bán khống”)

“Bán” một tài sản tài chính, đôi khi được gọi là “Bán khống”, khác với “đóng một giao dịch.”

Giả sử bạn muốn mua cổ phiếu Amazon hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào khác trên nền tảng eToro. Đây là màn hình bạn sẽ thấy:

Ở trên cùng của màn hình, bạn có tùy chọn MUA (vòng tròn màu xanh lá) hoặc BÁN (vòng tròn màu đỏ) cổ phiếu. Bạn có thể thắc mắc: Sao tôi có thể bán một cổ phiếu mà tôi không sở hữu? Câu hỏi rất hay.

Câu trả lời là “bán” đề cập đến “bán khống”. Điều này có nghĩa bạn đang mở một vị thế mà bạn tin rằng cổ phiếu Amazon sẽ giảm giá trị. Vị thế của bạn được gọi là hợp đồng chênh lệch hoặc CFD như có thể thấy trong hình ảnh này (hình chữ nhật màu xanh dương). Trong trường hợp này, bạn không thực sự bán tài sản, mà là ký kết một thỏa thuận với eToro, qua đó vị thế của bạn sẽ “bán”. Trong Thỏa thuận này, các điều khoản được thỏa thuận giữa bạn và eToro và quy định rằng nếu tài sản giảm giá trị, bạn sẽ nhận được một số tiền nhất định và nếu nó tăng giá trị, bạn sẽ mất một số tiền nhất định, tất cả đều dựa trên số tiền bạn đầu tư. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc bán tại đây.

MUA một tài sản

Trong hình ở trên, có tùy chọn BÁN — mà chúng tôi đã nói đến — và cũng có tùy chọn MUA. Ở đây, “mua” đồng nghĩa với “mua khống.” Mua có nghĩa như mặt chữ — bạn đang mua tài sản. Ví dụ: nếu bạn mua cổ phiếu Amazon, bạn sẽ nói: “Tôi sẽ mở một vị thế mua với Amazon.” Điều này có nghĩa là bạn đang mở một vị thế mà bạn tin rằng cổ phiếu Amazon sẽ tăng giá trị.

Tóm tắt

Có ba bài học từ blog này.

  1. “Đóng một giao dịch” có nghĩa là chấm dứt một khoản đầu tư. Nói theo ngôn ngữ của người không chuyên thì nó được gọi là “bán” một cổ phiếu hoặc tài sản tài chính.
  2. Bán một tài sản, đồng nghĩa với “bán khống”, có nghĩa là tham gia một hợp đồng với một nhà môi giới, hoặc đơn giản là một khoản đầu tư, mà bạn tin rằng một tài sản sẽ giảm giá trị.
  3. Việc mua một tài sản, với nhãn “MUA” trên nền tảng eToro, có nghĩa là bạn đang mua một tài sản mà bạn tin rằng sẽ tăng giá trị.