Cryptocurrencies-ATOM-Cosmos

ATOM Cosmos

14.9940 0.6153 (4.28%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.3787
Phạm vi hôm nay 14.0677 - 15.2814
Trong 52 Tuần 5.4927 - 34.0037
Lợi nhuận trong 1 năm-50.32%
Sự thống trị thị trường0.40%
Thứ hạng trên thị trường#19
Vốn hóa thị trường4.32B
Khối lượng (24 giờ)283.64M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường6.56%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202204/11/202215/01/202310.000012.000014.000016.000018.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC