Stocks-AXL-American Axle & Manufacturing Holdings Inc

AXL American Axle & Manufacturing Holdings Inc

9.27 -0.56 (-5.70%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó9.27
Trong Ngày 9.15 - 9.82
Trong 52 Tuần 6.35 - 11.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)993.52K
Lợi nhuận trong 1 năm9.77%
Beta1.7589
Vốn hóa thị trường1.06B
Hệ số P/E342.07
Doanh thu5.64B
EPS0.0271
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/08/202207/11/202220/01/20237.008.009.0010.0011.0012.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Auto Parts OEM
Tổng Giám đốc Điều hành David C. Dauch, MBA
Nhân viên 18,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của American Axle & Manufacturing Holdings Inc increased tính đến 9.46% và có tổng là 5.16B. Thu nhập ròng increased tính đến 101.02% đến 5.70M. Tài sản ròng increased tính đến 22.67% đến 457.80M và EPS increased từ -4.96 đến 0.05.
AXL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.28%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.00%
Biên Hoạt động
4.51%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-6.40%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.24B
1.44B
1.44B
1.54B
Lợi nhuận Gộp
118.1M
163.1M
152.1M
155.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
40.6M
N/A
67.3M
70.2M
Thu nhập Ròng
-44.5M
1M
22.9M
26.5M