Cryptocurrencies-BTCCAD-Bitcoin / Canadian Dollar

BTCCAD Bitcoin / Canadian Dollar

22383.13 452.74 (2.06%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó22394.09
Phạm vi hôm nay 21704.35 - 22404.68
Trong 52 Tuần 20821.18 - 75301.39
Lợi nhuận trong 1 năm-69.37%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC