Cryptocurrencies-BTCEUR-Bitcoin/Euro

BTCEUR Bitcoin/Euro

39597.55 0 (0%)
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 39418.93
Phạm vi hôm nay 39422.84 - 39775.90
Trong 52 Tuần 18400.60 - 44253.05
Lợi nhuận trong 1 năm 87.14%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202304/11/202315/01/202425000.0030000.0035000.0040000.0045000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC