Cryptocurrencies-BTCGBP-Bitcoin / Pound

BTCGBP Bitcoin / Pound

33821.40 0 (0%)
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó undefined
Phạm vi hôm nay 33660.27 - 33961.72
Trong 52 Tuần 16259.97 - 38091.97
Lợi nhuận trong 1 năm 78.35%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC