CryptocurrenciesBitcoin / Pound BTCGBP

BTCGBP

Bitcoin / Pound

19403.82 -334.09 (-1.69%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng GBP Thị trường mở
Giao dịch
S
19403.82
B
19549.68

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19737.91
Phạm vi hôm nay 19293.21 - 20133.34
Trong 52 Tuần 14357.09 - 50934.07
Lợi nhuận trong 1 năm-43.07%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202219/05/202230/07/202215000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC