CryptocurrenciesCeloCELO

CELO

Celo

3.1158 0.1049 (3.48%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
3.1158
B
3.2454

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3.0109
Phạm vi hôm nay2.9648 - 3.2249
Trong 52 Tuần1.6224 - 10.5767
Lợi nhuận trong 1 năm7.83%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/08/202126/10/202107/01/20223.00004.00005.00006.00007.00008.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC